Reklamacje

Reklamacje produktowe

W przypadku reklamacji z tytułu uszkodzenia zawartości przesyłki w trakcie transportu, prosimy niezwłocznie skontaktować się z biurem obsługi klienta w celu zgłoszenia faktu. W takiej sytuacji prosimy o przesłanie zdjęć uszkodzonego towaru wraz ze zdjęciem protokołu szkody ( jeżeli był sporządzony) na adres mailowy: reklamacje@renzo.pl

Reklamacje z powodu uszkodzeń transportowych można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki, dlatego tak ważne jest aby sprawdzić zawartość przesyłki zaraz po jej otrzymaniu.

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, należy niezwłocznie złożyć reklamację na adres e-mail: reklamacje@renzo.pl

W związku stwierdzenia wady klient ma prawo żądać od sprzedawcy:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są przez nasza firmę niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.

Reklamacje akcesoriów

W przypadku reklamacji akcesoriów nie trzeba ich demontować i odsyłać do naprawy. Aby przyspieszyć cały proces prosimy o przesłanie zdjęć wady lub uszkodzenia, bądź też nagranie krótkiego filmiku.

Wszelkie reklamacje akcesoriów są rozpatrywane po otrzymaniu zgłoszenia, a wszelkie naprawy oraz wymiany części bądź akcesoriów odbywają się w drodze wysyłki.

Nie oferujemy serwisu u klienta w domu.